לול פיטום
לול הטלה
רביה כבדה
פיטום הודים
רביה הודים
דגים
רפת
צאן